Algemene Voorwaarden

Natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS 

Op de diverse behandelingen en producten, zoals ze worden aangeboden bij natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS te Lelystad, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Als de cliënt een afspraak maakt bij natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS wordt er van uitgegaan dat hij/zij hiermee akkoord gaat.

 • Voor het bijhouden van een up-to-date klantenbestand wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres en telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden enkel gebruikt om met de cliënt in contact te   komen, afspraken te maken of te annuleren.

 • Voorafgaand aan het eerste consult wordt er een intake gehouden om de aard van de klachten en/of wensen vast te stellen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Allergieën en medicijngebruik moeten altijd gemeld worden.
 • Natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Bij wijzigingen in de aard van de klachten en/of wensen van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de behandeling vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming vooraf wordt deze niet aan derden verstrekt.
 • Bij natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan er worden afgezien van een behandeling. In dat geval kan worden geadviseerd eerst een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Bij koorts (bijv. griep) mag er niet gemasseerd of behandeld worden. Bij zwangerschap, acute blessures, hoge bloeddruk en andere aandoeningen is het raadzaam vooraf advies te vragen aan de behandelend (huis)arts.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden in rekening gebracht.
 • De betaling dient direct na de behandeling te worden voldaan. Dit kan contant of door middel van een pinbetaling.
 • Voor strippenkaarten en cadeaubonnen gelden de volgende regels:
 1. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 2. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 3. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 4. Het reproduceren van strippenkaarten en cadeaubonnen is verboden. Verkoop geschiedt alleen door of via natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS. 
 • Natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Cliënten die onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra indicatie, kunnen worden geweigerd.
 • Roken is niet toegestaan in de praktijk.
 • Indien u jonger bent dan 18 jaar dient er een volwassene bij de behandeling aanwezig te zijn.
 • Bij natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS worden GEEN erotische en seksuele massages aangeboden. Cliënten die hier wel op (z)inspelen worden verzocht direct de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de cliënt Natuurgeneeskundig praktijk EnerQi In BalanS niet aansprakelijk te stellen voor bij- en/of nawerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan u gegeven is.